Skip to content

Драфт 98 Москва

Дмитриев Олег МС
98004 M50-54 (1971)
Псков
Китазима Елизавета КМС
98005 F25-29 (1995)
Псков
Косарев Иван
66124 M25-29 (1992)
Москва
Кучмасова Елена КМС
98001 F35-39 (1982)
Псков
Марченкова Алина
98002 F30-34 (1989)
Псков
Софьин Александр
66125 M30-34 (1990)
Псков
Федоров Юрий
98003 M40-44 (1980)
Псков